Asambleja Kombëtare e Forumit të Gruas Socialiste: “Barazia është drejtësi”

Sot në Asamblenë e zgjeruar të Forumit të Gruas Socialiste. Partia Socialiste është me krenari partia e grave dhe e vajzave shqiptare; është partia që ka krijuar një hapësirë deri dje të pamendueshme për pjesëmarrjen e grave dhe të vajzave në politikë dhe në vendimmarrje, jo vetëm duke imponuar si kusht që në çdo...